Con gió lạc loài

HÀ CHÍNH BÌNH  

Con gió lạc loài  

Con gió lạc loài đau thương
Đi tìm tình cao của núi
Lời dội vào cát bụi
Con gió ào qua - mông lung
 

Con gió lạc loài đau thương
Đi tìm tình xanh của rừng
Tiếng thở dài lá rụng
Con gió ào qua - rưng rưng
 

Con gió lạc loài đau thương
Đi tìm tình rộng của biển
Biển vồng mình lâm bồn
(Ngày buồn sinh ra từ đó)
Con gió ào qua - cô đơn
 

Con gió lạc loài đau thương
Đi tìm tình nồng nhân loại
Nghiệp luân hồi trả mãi
Con gió ào qua - thê lương. 
                                      

1999

hachinhbinh

Gửi Nguyễn Đức Đát

Cảm ơn anh người đầu tiên ghé thăm căn nhà mới của tôi do nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo gửi tặng.
Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau nhiều.

Nguyễn Đức Đát

Gửi Hà Chính Bình

Mình lân la làm quen đây. Chúc cư dân mới của weblog sẽ xuất hiện thường xuyên để cùng bạn bè họp mặt giao lưu.
Thân ái !