Bạn mới

By Chủ bút: Hà Chính Bình

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đến thăm tạp chí Người Việt Hải Ngoại chúng tôi có thêm người bạn mới. Dưới đây là bức ảnh tôi và nhà thơ Việt Phong chụp với NTT trưa ngày cuối cùng chuyến đi Canada từ 20.7 đến 2.8.2007 của anh.

HCB

More...